تماس با ما

با ما در هر زمان در تماس باشید

تماس با ما

مدرسه ابتدایی.دوره اول

کرمان:انتهای بلوار جمهوری اسلامی .نبش میدان پرواز
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳

پیش دبستانی

کرمان:انتهای بلوار جمهوری اسلامی .نبش میدان پرواز
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳

پست الکترونیکی

info@parvaz-sc.com
msh.oak22@gmail.com